Biz hakda

“Qingdao Yilong Packaging Machine Co., Ltd.”

1997-nji ýyldan başlap, aýlawly doldurgyç we möhür gaplaýyş maşynlaryna üns berýäris we Hytaýda milli standart we senagat standartyny düzdük.Dürli müşderileriň talaplary üçin ýeterlik tejribämiz we çözgütlerimiz bar.Hakyky üýtgeşmelere görä çözgütleri gowulandyrmagy dowam etdirýäris.

Müşderileriň dürli talaplaryna laýyklykda 3 desga, 200+ işgäri we 2 gözleg merkezi bilen jikme-jik dogry çözgütleri we gaplama hyzmatyny hödürläp bileris.Müşderileriň jikme-jik talaplaryna laýyklykda ýörite çözgütleri we ýörite taýýarlanan maşynlary hödürläp bileris.OEM we ODM hyzmatlaryny hödürläp bileris.Amerikada, Europeewropada, Aziýada we ş.m. satuwdan soň hyzmat hödürleýäris.

Gaplamak isleýärsiňiz

Has ýokary hilli önümler bilen üpjün ederis

Üstünlik

Size has çalt önümçilik we has girdejili bolmak.

 • Durnuk we aňsat

  Durnuk we aňsat

  Has çalt tizlik bilen has durnukly, hatda minutda 50 halta hem işleýär Duýgur ekran bilen işlemek we goldamak aňsat.Torbanyň ululyklaryny üýtgetmek üçin bary-ýogy 10 minut töweregi.
 • Energiýa we materiallary tygşytlaň

  Energiýa we materiallary tygşytlaň

  Energiýanyň az sarp edilmegi.Açyk halta ýok bolsa, doldurmak ýok bolsa PLC gözegçilik.Doldurylmasa, möhür ýok.
 • Uzakdan dolandyryş we ýöriteleşdirilen hyzmat

  Uzakdan dolandyryş we ýöriteleşdirilen hyzmat

  Programma üpjünçiliginiň bölegi üçin uzakdan gözegçilik we kömek.Müşderiler üçin ýöriteleşdirilen hünär çözgütleri we hyzmatlary.